Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Egna elektronikprodukter

Exempel av KEMET Electronics produkter
  • Konverter för drivning av ljuskälla till flygplatsskyltar

  • Aqua 2000. Kalklösare ansluten till inkommande

    vatten till hus, lägenheter etc.

  • AlarmLED ansluten till centrala larmsystem i

    servicetunnlar etc.

  • PositionLED installerade vid nödutrymningsvägar i
    tunnlar, publika miljöer etc.